KALİTE & İSG - ÇEVRE POLİTİKASI


"Saygın ve kalıcı bir yapı firması olmak" amacımızı gerçekleştirmeye yönelik tüm çalışmalarımızda;


•     Yerine getirmekle yükümlü olduğumuz işleri uygun malzeme ve işçilik kullanarak, zamanında ve eksiksiz tamamlayarak işveren memnuniyetini arttırmak,
•     Yerel ve uluslararası tüm yasal yükümlülüklere ve etik kurallara uymak,
•     Tüm ekip üyelerimizin yaşam standartlarının sürekli geliştirildiği, iş tatminlerinin yükseldiği, başarılarının paylaşıldığı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak,
•     İş sağlığı ve güvenliğinde "sıfır" iş kazası politikasını benimsemek,
•     Kaynakları etkin şekilde kullanarak doğanın korunması, kirletilmemesi ve atıkların yeniden kullanımı ile çevre dostu olmaya devam etmek,
•     Teknolojik gelişmeleri takip ederek bilgi ve deneyimlerimizi arttırmak,


Tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini uygulamak, vazgeçilmez prensiplerimizdir.


NURPA ekip üyesi olmak, üstlenilen sorumlulukları bu prensipler doğrultusunda yerine getirmek demektir.